banner cctv
cctv thailnad profile download

ประกาศ รับสมัครงาน บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด

job cctv

ท่านสามารถ Download ใบสมัครออนไลน์ ได้ที่นี่ค่ะ

1. เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ

     arrow ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     arrow ชาย/หญิง
     arrow อายุ 35 ปีขึ้นไป
     arrow ละเอียดรอบคอบ
     arrow มีทักษะในการประสานงาน
     arrow ต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กร 5 ปีขึ้นไป


2. หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน

     arrow ปริญญาตรี-โท สาขาการบัญชี และการเงิน
     arrow ชาย/หญิง
     arrow อายุ 35 ปีขึ้นไป
     arrow ละเอียดรอบคอบ
     arrow ต้องมีประสบการณ์ด้านการบัญชี และการเงิน 5 ปีขึ้นไป


3.เจ้าหน้าที่บัญชี และการเงิน

     arrow ปริญญาตรี-โท สาขาการบัญชี และการเงิน
     arrow ชาย/หญิง
     arrow อายุ 25 ปีขึ้นไป
     arrow ละเอียดรอบคอบ
     arrow ต้องมีประสบการณ์ด้านการบัญชี และการเงิน 5 ปีขึ้นไป


4.ธุรการบัญชี

     arrow ปริญญาตรีทุกสาขา
     arrow ชาย/หญิง
     arrow อายุ 23 ปีขึ้นไป


5.เจ้าหน้าที่การตลาด

     arrowปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     arrowชาย/หญิง
     arrowอายุ 27 ปีขึ้นไป
     arrowประสบการณ์ทางการตลาด 2 ปีขึ้นไป
     arrowต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถวางกลยุทธ์ทางการตลาดได้


6.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

     arrowปริญญาตรี สาขาการทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     arrowชาย/หญิง
     arrowอายุ 25 ปีขึ้นไป
     arrowละเอียดรอบคอบ
     arrowมีความรู้เรื่องการสรรหาว่าจ้าง และการทำเงินเดือน
     arrowต้องมีประสบการณ์ทางฝ่ายบุคคล 2 ปีขึ้นไป


7.เจ้าหน้าที่ขาย (Sale) กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด

     arrowปริญญาตรีทุกสาขา
     arrowชาย/หญิง
     arrowอายุ 25 ปีขึ้นไป
     arrowรักงานขายและบริการ
     arrowหากมีความรู้เรื่องกล้องวงจรปิด จะพิจารณาเป็นพิเศษ


8.ช่างซ่อมและบริการหลังการขาย

     arrowปวช.-ปวส.
     arrowชาย
     arrowอายุ 25 ปีขึ้นไป
     arrowรักงานบริการ
     arrowหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


9.เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโปรโมชั่น

     arrowวุฒิการศึกษาม. 6 ขึ้นไป
     arrowชาย/หญิง
     arrowอายุ 25 ปีขึ้นไป
     arrowรักงานขายและบริการ
     arrowเคยมีประสบการณ์ในการขาย การออกบูธตามพื้นที่ต่างๆ
     arrowมีความขยัน อดทน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
     arrowหากมีความรู้เรื่องกล้องวงจรปิด จะพิจารณาเป็นพิเศษ


10.เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย

     arrow วุฒิการศึกษาม. 6 ขึ้นไป
     arrow ชาย/หญิง
     arrow อายุ 23 ปีขึ้นไป


11.เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการตลาด

     arrow วุฒิการศึกษาม. 6 ขึ้นไป
     arrow ชาย/หญิง
     arrow อายุ 23 ปีขึ้นไป