เทคโนโลยีการลดสัญญาณรบกวนอัจฉริยะ

เทคโนโลยีการลดสัญญาณรบกวนอัจฉริยะ

เทคโนโลยีการลดสัญญาณรบกวนอัจฉริยะ (intelligent Dynamic Noise Reduction - iDNR)
เทคโนโลยีที่ประหยัดค่าใช้จ่าย เทคโนโลยีอันล้ำสมัยที่พบได้ในกล้อง Bosch HD และ Megapixel IP สามารถ ลดความต้องการเกี่ยวกับเน็ตเวิร์คแบนด์วิธและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บที่ตามมา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ยังรักษาคุณภาพภาพและความละเอียดระดับ สูง อย่างไรก็ตาม คุณภาพเหล่านี้ก็มาพร้อมค่าใช้จ่าย จุดที่ดีที่สุดในการลดค่าใช้จ่าย เหล่านี้ก็คือ ซึ่งอยู่ในตัวกล้อง และที่จุดนี้เอง Bosch ใช้หลากหลายกรรมวิธีเพื่อลด ปริมาณข้อมูลขณะที่ยังรักษาคุณภาพของภาพในระดับสูง
 
กุญแจสำคัญในการลดสัญญาณรบกวน
 
สัญญาณรบกวนเป็นรูปแบบสุ่มของพิกเซลที่ปรากฏในภาพ สัญญาณรบกวนของภาพ เป็นผลพลอยได้ที่ไม่พึงประสงค์จากการจับภาพ และเป็นปัจจัยที่อันตรายที่สุดในการ ขัดขวางกระบวนการเข้ารหัส ซึ่งเป็นปัจจัยโดยตรงที่นำไปสู่อัตราการส่งข้อมูลที่มาก เกินจริงสำหรับภาพที่ได้ กล้อง Megapixel จะเกิดสัญญาณรบกวนได้ง่ายเนื่องจากพิก เซลที่เซนเซอร์จะมีขนาดเล็กกว่าและไม่สามารถรวมแสงได้มากนักซึ่งจำเป็นต้องมีการ ขยายสัญญาณเพิ่มเติมและก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน
 
iDNR จะใช้การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ระดับแสงในฉาก และระดับที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้ เพื่อควบคุมการลดสัญญาณรบกวนเชิงพื้นที่และเชิงเวลา อัลกอริธึมขั้นสูงของ iDNR สามารถลดอัตราการส่งข้อมูลและความต้องการด้านพื้นที่จัดเก็บลงได้มากถึง 50 เปอร์ เซ็นต์ ในบางฉากโดยไม่ลดคุณภาพของวิดีโอ
 
เปลี่ยน iDNR ให้เป็นการประหยัดที่แท้จริง
 
การประหยัดที่ได้มาจาก iDNR นั้นสามารถคำนวณได้ง่าย ในการทดสอบของเรา การลด อัตราการส่งข้อมูลนั้นแสดงการประหยัดสูงสุด 62 เปอร์เซ็นต์ ในหนึ่งตัวอย่างซึ่งสามารถ นำไปเชื่อมโยงได้โดยตรงกับการประหยัดที่เกิดขึ้นในค่าใช้จ่ายด้านการจัดเก็บ
 
สรุปแล้ว Bosch ได้ออกแบบความสามารถในการปรับขนาดอัตราการส่งข้อมูลภาพตามเนื้อหาในฉาก โดยกล้องจาก Bosch ให้ภาพที่สามารถใช้งานได้มากที่สุดโดยการปรับอัตรารายละเอียดต่อ แบนด์วิธให้เหมาะสมที่สุด ซึ่งเท่ากับการที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการจัดเก็บได้เป็น อย่างมาก โดยไม่ส่งผลเสียต่อคุณภาพภาพ