ข้อตกลงการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ DICENTIS

ข้อตกลงการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ DICENTIS

  • ช่วยให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพระบบที่ดีที่สุด
  • การอัปเกรดซอฟต์แวร์ที่สะดวกไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ราคาแพง
  • การอัปเดตที่สม่ำเสมอ

With regular software updates, the DICENTIS Conference System grows with you, guaranteeing the best-possible functionality. This includes the licensed system and seat software, as well as third‑party compatible updates. If DICENTIS software modules are added at a later date, the SMA can be upgraded so that these modules are updated as well. The SMA is free‑of‑charge for the first year after activating a DICENTIS System. To maintain the DICENTIS system software, Software Maintenance Agreements (SMAs) are available for one, two or five years.

No data available in table