ฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม DICENTIS

ฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม DICENTIS

  • ฐานข้อมูลครอบคลุมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
  • นำข้อมูลผู้เข้าร่วมการประชุมกลับมาใช้ใหม่
  • กำหนดการอภิปราย จัดการการประชุมและจัดลำดับความสำคัญของการอนุญาตสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมแต่ละราย
  • ตัวเลือกสำหรับเพิ่มภาพของผู้เข้าร่วมประชุม

The DICENTIS Participant Database software module enables you to compile a comprehensive database of information relating to participants in the Meeting Application. During the meeting preparation stage, participants can be assigned to the meeting. The advantage of this method is that persons participating in multiple meetings only need to be entered once, and can be assigned to any desired meeting without having to enter information for the same person again. Also, you can define a speaker list of participants for each individual agenda topic. Optionally, add pictures to participants that can then be used on the synoptic microphone control and the list of participants of the meeting. When there is no video available, the participant picture and details of the active speaker can be displayed during the meeting.

ระบบคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวสำหรับรันซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์และแอปพลิเคชันการประชุม: Windows server 2008 R2 64 บิต หรือ: Windows server 2012 R2 64 บิต (มีคุณสมบัติ .NET Framework 3.5): Processor i5 4 cores 2.4 GHZ 8 GByte RAM พื้นที่ว่างบนดิสก์ 20 GB การ์ดอีเทอร์เน็ต 1 GB
คอมพิวเตอร์สำหรับรันซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ในระบบคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง: Windows server 2008 R2 64 บิต หรือ: Windows server 2012 R2 64 บิต (มีคุณสมบัติ .NET Framework 3.5): Processor i5 4 cores, 2.4 GHZ 8 GByte RAM พื้นที่ว่างบนดิสก์ 20 GB การ์ดอีเทอร์เน็ต 1 GB
คอมพิวเตอร์สำหรับรันแอปพลิเคชันการประชุมอย่างเดียว: Windows 7 home premium 64 บิต หรือ Windows 8.1 Pro/Windows 10 Pro 64 บิต (มีคุณสมบัติ .NET Framework 3.5): Processor i5 4 cores, 2.4 GHZ 8 GByte RAM พื้นที่ว่างบนดิสก์ 20 GB การ์ดอีเทอร์เน็ต 1 GB หมายเหตุ: Windows 10 เหมาะสำหรับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เท่านั้น