ระบบการระบุตัวตนจากที่นั่ง DICENTIS

ระบบการระบุตัวตนจากที่นั่ง DICENTIS

  • เปิดการใช้ชื่อผู้ใช้เฉพาะตัว (และรหัสผ่าน) สำหรับการล็อกอินเข้าสู่อุปกรณ์มัลติมีเดีย DICENTIS
  • สามารถใช้แท็ก NFC เพื่อล็อกอินเข้าสู่อุปกรณ์ต่อขยายแบบไร้สาย DICENTIS, อุปกรณ์การประชุม DICENTIS พร้อมฟังก์ชันการลงคะแนนเสียง, อุปกรณ์การประชุม DICENTIS พร้อมตัวเลือกภาษา, อุปกรณ์การประชุม DICENTIS พร้อมหน้าจอสัมผัส หรืออุปกรณ์ DCNM-MMD2
  • สามารถใช้การจัดที่นั่งแบบอิสระและแบบกำหนดตายตัว
  • อุปกรณ์ต่อขยายแบบไร้สาย DICENTIS และอุปกรณ์การประชุม DICENTIS พร้อมหน้าจอสัมผัส สามารถแสดงหน้าจอต้อนรับพร้อมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมได้
  • ระบบจะรับรู้ผู้เข้าร่วมประชุมระหว่างการล็อกอิน โดยสามารถแสดงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่มาประชุมและขาดประชุมบนอุปกรณ์ต่อขยายแบบไร้สาย DICENTIS และอุปกรณ์การประชุม DICENTIS พร้อมหน้าจอสัมผัส

The functionality of the DICENTIS Discussion devices can be extended by the use of optional licenses. The Identification at Seat license enables participant identification in a DICENTIS Multimedia device, DICENTIS Discussion device with voting, DICENTIS Discussion device with language selector, DICENTIS Discussion device with touchscreen or DICENTIS wireless Device Extended. A license is required for each device that requires identification. The license is supplied as an activation code and is enabled in the same way as the other activation codes in the DICENTIS Wireless and DICENTIS Conference Systems.

ระบบคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวสำหรับรันซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์และแอปพลิเคชันการประชุม: Windows server 2008 R2 64 บิต หรือ: Windows server 2012 R2 64 บิต (มีคุณสมบัติ .NET Framework 3.5): Processor i5 4 cores 2.4 GHZ 8 GByte RAM พื้นที่ว่างบนดิสก์ 20 GB การ์ดอีเทอร์เน็ต 1 GB
คอมพิวเตอร์สำหรับรันซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ในระบบคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง: Windows server 2008 R2 64 บิต หรือ: Windows server 2012 R2 64 บิต (มีคุณสมบัติ .NET Framework 3.5): Processor i5 4 cores, 2.4 GHZ 8 GByte RAM พื้นที่ว่างบนดิสก์ 20 GB การ์ดอีเทอร์เน็ต 1 GB
คอมพิวเตอร์สำหรับรันแอปพลิเคชันการประชุมอย่างเดียว: Windows 7 home premium 64 บิต หรือ Windows 8.1 Pro/Windows 10 Pro 64 บิต (มีคุณสมบัติ .NET Framework 3.5): Processor i5 4 cores, 2.4 GHZ 8 GByte RAM พื้นที่ว่างบนดิสก์ 20 GB การ์ดอีเทอร์เน็ต 1 GB หมายเหตุ: Windows 10 เหมาะสำหรับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เท่านั้น