ระบบเตรียมและจัดการการประชุม DICENTIS

ระบบเตรียมและจัดการการประชุม DICENTIS

  • เปิดใช้งานการเตรียมการและการจัดการการประชุมและวาระการประชุม
  • สร้างการประชุมที่มีโครงสร้างพร้อมหัวข้อวาระการประชุม
  • เชื่อมโยงเนื้อหามัลติมีเดียเข้ากับการประชุมและ/หรือหัวข้อวาระการประชุม
  • สามารถจัดการการประชุมได้โดยง่าย
  • สามารถกำหนดการตั้งค่าการอภิปราย

The DICENTIS Voting Preparation and Management software module facilitates the preparation and management of one or more voting rounds in the Meeting Application of the DICENTIS System Software. This allows for an advanced, efficient setup and management of voting sessions as demanded by councils and parliaments.

ระบบคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวสำหรับรันซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์และแอปพลิเคชันการประชุม: Windows server 2008 R2 64 บิต หรือ: Windows server 2012 R2 64 บิต (มีคุณสมบัติ .NET Framework 3.5): Processor i5 4 cores 2.4 GHZ 8 GByte RAM พื้นที่ว่างบนดิสก์ 20 GB การ์ดอีเทอร์เน็ต 1 GB
คอมพิวเตอร์สำหรับรันซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ในระบบคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง: Windows server 2008 R2 64 บิต หรือ: Windows server 2012 R2 64 บิต (มีคุณสมบัติ .NET Framework 3.5): Processor i5 4 cores, 2.4 GHZ 8 GByte RAM พื้นที่ว่างบนดิสก์ 20 GB การ์ดอีเทอร์เน็ต 1 GB
คอมพิวเตอร์สำหรับรันแอปพลิเคชันการประชุมอย่างเดียว: Windows 7 home premium 64 บิต หรือ Windows 8.1 Pro/Windows 10 Pro 64 บิต (มีคุณสมบัติ .NET Framework 3.5): Processor i5 4 cores, 2.4 GHZ 8 GByte RAM พื้นที่ว่างบนดิสก์ 20 GB การ์ดอีเทอร์เน็ต 1 GB หมายเหตุ: Windows 10 เหมาะสำหรับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เท่านั้น