LBB 1997/00 Plena Voice Alarm System Remote Control Extension

LBB 1997/00 Plena Voice Alarm System Remote Control Extension

  • รีโมทคอนโทรลของเราเตอร์ Plena Voice Alarm System
  • ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN 54-16 และ EN 60849
  • ฉุกเฉิน (EMG) และการเลือกโซนแบ็คกราวนด์ (BGM)
  • ไฟแสดงสถานะ EMG และสถานะความผิดปกติ
  • อุปกรณ์เสริมหนึ่งตัวต่อหนึ่งเราเตอร์

The Plena Voice Alarm System remote control panels allow the system to be controlled remotely from one or two remote locations.

   
แหล่งจ่ายไฟ  
แรงดันไฟฟ้า 24 VDC, +15% / -15%
กระแสไฟปกติ 50 mA
กระแสไฟสูงสุด (จากการทดสอบ) 200 mA (จากการทดสอบ)
หน้าสัมผัสรีเลย์ 30 V, 1 A
   
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) 88 x 430 x 90 มม.(กว้าง 19 นิ้ว, สูง 2U)
น้ำหนัก ประมาณ 2 กก.
การติดตั้ง ติดตั้งโดยลำพัง ตู้ชั้นวาง 19 นิ้ว
สี สีเทาเข้ม
   
อุณหภูมิในการทำงาน -10 ºC ถึง +55 ºC (14 ºF ถึง +131 ºF)
อุณหภูมิในการเก็บรักษา -40 ºC ถึง +70 ºC (-40 ºF ถึง +158 ºF)
ความชื้นสัมพัทธ์ <95%