โมดูลแผงปุ่มควบคุมไมโครโฟนประกาศ Praesideo

โมดูลแผงปุ่มควบคุมไมโครโฟนประกาศ Praesideo

  • อินพุตควบคุมที่ตั้งโปรแกรมได้ 8 ช่องที่เชื่อมต่อกับเอาต์พุต 16 ช่อง
  • อินเตอร์เฟซเชื่อมต่อแบบอนุกรมสองตัวไปยัง สถานีเรียกหรือแผงปุ่มควบคุมอื่นๆ
  • สามารถเชื่อมต่อแผงปุ่มควบคุมกับสถานีเรียกหนึ่งตัวได้ถึง 16 แผงปุ่ม

The call station keypad module is used in combination with a basic or remote call station module to make manual or pre-recorded announcements to any assigned zones, or to execute pre-defined actions. It is functionally equivalent to the LBB 4432/00 Call Station Keypad. One of the main applications is the development of fireman’s panels. However, since the call station keypad has eight programmable input connections, each with two associated output connections, it is also suited for other control applications.

 
ปริมาณการใช้พลังงาน 1.2 W (DC) ไม่รวมไฟแสดงสถานะ
อินพุตควบคุม 8 ช่อง
กระแสไฟฟ้าสูงสุด 0.5 mA
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 3.3 V (เปลี่ยนระดับ 10 kohm)
เอาต์พุตควบคุม ขั้วต่อแบบเปิด 8 x 2 ตัว
กระแสไฟฟ้าสูงสุด 100 mA
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 30 V
   
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) 43 x 183 x 164 มม(1.69 x 7.20 x 6.46 นิ้ว)
น้ำหนัก 0.8 กก. (1.76 ปอนด์)
การติดตั้ง โครงสร้างทำจากโลหะที่สามารถวางซ้อนกันได้
   
อุณหภูมิในการทำงาน -5 ºC ถึง +55 ºC(+23 ºF ถึง +131 ºF)
อุณหภูมิในการเก็บรักษา -20 ºC ถึง +70 ºC (-4 ºF ถึง +158 ºF)
ความชื้น 15% ถึง 90%
ความดันอากาศ 600 ถึง 1100 hPa