LBC 1208/40 Microphone Cable

LBC 1208/40 Microphone Cable

  • สายต่อ 10 ม. (32.8 ฟุต)
  • สายชนิด Twin-core screened
  • ขั้วต่อ XLR ตัวผู้และตัวเมีย 3 ขาแบบล็อคได้ (โลหะ)

 
ความยาว 10 ม. (32.8 ฟุต)
น้ำหนัก 420 ก. (1.13 ปอนด์)
สี ดำ