ฐานแบบอะนาล็อก FAA-440

ฐานแบบอะนาล็อก FAA-440

  • การออกแบบแบบโมดูล
  • สามารถถอดอุปกรณ์ตรวจจับได้ง่ายเพื่อทำความสะอาดและดูแลรักษา
  • การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับที่มั่นคง
  • มีสกรูขั้วต่อสำหรับ LED แสดงสถานะการทำงานระยะไกล อินพุตข้อมูล และเอาต์พุตข้อมูลให้มาในแพ็คเกจ
  • บางรุ่นจะมีวงจรอุปกรณ์ตัวแยกซึ่งช่วยป้องกันการต่อพ่วง SLC ทั้งหมดจากการถูกปิดการทำงานเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

The FAA‑440 Analog Bases come in two sizes (4 in. [10 cm] and 6 in. [16 cm]) and two models (Standard and ISO which has a built‑in isolator). They are used in combination with FAP-440 and FAH-440 analog addressable detectors to provide early fire warning for life safety and property protection.

 
การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่อุณหภูมิ 77°F (25°C) และแรงดันไฟฟ้า bus 39 โวลต์  
การเตรียมพร้อมใช้งาน: 0.07 mA
สัญญาณเตือน: 10 mA
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน (ลูป SLC): 24 โวลต์ DC ถึง 41 โวลต์ DC
ความต้านทานภายใน: < 50 Ω
เวลาเปิดเครื่อง: < 30 ms
เวลาปิดเครื่อง: < 50 ms
   
ประเภทการป้องกัน: IP 42
ความชื้นสัมพัทธ์: < 95% (ไม่มีการควบแน่น)
อุณหภูมิการติดตั้ง: +32°F ถึง +100°F (0°C ถึง +38°C)
อุณหภูมิในการเก็บรักษา:  
ไม่มีเซนเซอร์ CO -13°F ถึง +176°F (-25°C ถึง +80°C)
มีเซนเซอร์ CO +14°F ถึง +122°F (-10°C ถึง +50°C)
 
ขนาด  
อุปกรณ์ตรวจจับ: 4.4 นิ้ว x 2.0 นิ้ว (11.2 ซม. x 5.1 ซม.)
อุปกรณ์ตรวจจับพร้อมฐานขนาด 4 นิ้ว: 5.0 นิ้ว x 2.5 นิ้ว (12.7 ซม. x 6.4 ซม.)
อุปกรณ์ตรวจจับพร้อมฐานขนาด 6 นิ้ว: 7.0 นิ้ว x 2.5 นิ้ว (17.8 ซม. x 6.4 ซม.)
วัสดุโครงสร้าง: CYCOLOY/ABS