ชุดไมโครโฟนประกาศ PVA-CSK PAVIRO

ชุดไมโครโฟนประกาศ PVA-CSK PAVIRO

  • Connectors for 15 free programmable function keys
  • Connectors for 3 alarm buttons or key switches
  • Connectors for microphone (integrated pre-amplifier with compressor/limiter)
  • Connector for loudspeaker
  • Extensive monitoring functions

The PVA-CSK call station kit is a call station printed circuit board (PCB) for the PAVIRO system. The circuit board allows an application-specific call station to be installed, such as a fire department call station. The call station kit is based on the call station, but has been optimized so that it is easy to adapt to different application areas. In addition to the stem microphone familiar from the PVA-15CST , a dynamic EMERGENCY microphone such as the LBB9081 can also be connected.

ปุ่ม (ผ่านขั้วต่อสกรู) โปรแกรมที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า 5 โปรแกรม ปุ่มโซน/ฟังก์ชันที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ 15 ปุ่ม ปุ่มฉุกเฉินเสริมที่สามารถตั้งโปรแกรมได้โดยมีการตรวจสอบ 3 ปุ่ม การเชื่อมต่อ 2 แบบสำหรับแต่ละปุ่ม; 23 ปุ่มใช้ 6 VCC ร่วมกัน (3V3 - DC) แต่ละปุ่มมีการป้องกันการลัดวงจร
LED ต่อกับปุ่ม (ผ่านขั้วต่อสกรู) PMX-CSK รองรับเอาต์พุตท่อเปิดสูงสุด 5 mA ต่อเอาต์พุต สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟภายในสูงสุด 100 mA จ่ายไฟให้กับเอาต์พุตทั้งหมดได้ PMX-CSK ยังมีแหล่งจ่ายไฟภายนอกเพื่อให้ความสว่างกับ LED ของปุ่มธรรมดาภายนอก 2 การเชื่อมต่อ (VCC และขั้วต่อแบบเปิด) มีไว้สำหรับ LED แต่ละตัวที่เชื่อมต่อกับปุ่ม ดังนั้น LED 38 ตัวใช้ MIX_PWR_LED ร่วมกัน 10 ตัว LED เหล่านี้ได้รับไฟ 5 V DC โดยใช้แหล่งจ่ายไฟภายใน LED ที่เชื่อมต่อได้รับไฟ 24 V DC โดยใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอก วงจร LED แต่ละวงจรมีการป้องกันการลัดวงจร
LED แสดงกำลังไฟ (ผ่านขั้วต่อสกรู) ทำงานโดย MIX_PWR_LED (5 V DC หรือ 24 V DC) การเชื่อมต่อ 2 แบบ (VCC และขั้วต่อแบบเปิด)
LED แสดงสถานะความผิดปกติ (ผ่านขั้วต่อสกรู) ทำงานโดย MIX_PWR_LED (5 V DC หรือ 24 V DC) การเชื่อมต่อ 2 แบบ (VCC และขั้วต่อแบบเปิด)
LED เตือนภัย (ผ่านขั้วต่อสกรู) ทำงานโดย MIX_PWR_LED (5 V DC หรือ 24 V DC) การเชื่อมต่อ 2 แบบ (VCC และขั้วต่อแบบเปิด)
รวมชุดหน้าจอ LCD สายแพแบบแบนเชื่อมต่อหน้าจอกับแผงวงจรหลักของชุดไมโครโฟนประกาศ สายแพมีความยาว +/- 300 มม.
อื่นๆ (ผ่านขั้วต่อสกรู) 1 แหล่งกำเนิดเสียงภายนอก (สายสัญญาณเข้า) 1 แคปซูลของอินพุตไมโครโฟนที่มีการตรวจสอบ (DBB 9081/00) และการเชื่อมต่อปุ่ม PTT (อินพุตและ VCC) ที่มีการป้องกันการลัดวงจร 1 การเชื่อมต่อลำโพง, 1 แหล่งจ่ายไฟ +24 V DC สำรอง
ขั้วต่อภายนอก ขั้วต่อบัสของไมโครโฟนประกาศ 1 ขั้ว (ข้อมูลควบคุม + เสียง + แหล่งจ่ายไฟ, RJ-45) ขั้วต่อ EXT 1 ขั้ว (RJ-12 เช่น สำหรับไมโครโฟนประกาศเสริม)
แหล่งจ่ายไฟหลัก  
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 24 V DC (-10%/+30%)
ช่วงแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 15–58 V DC
การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าที่กำหนดสำหรับแหล่งจ่ายไฟหลัก < 100 mA
กระแสไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟสูงสุด  
แหล่งจ่ายไฟภายนอกสำหรับการให้แสงส่องสว่าง โดยไม่มีการต่อพ่วง < 80 mA/24 V < 110 mA/18 V
แหล่งจ่ายไฟภายในสำหรับการให้แสงส่องสว่าง โดยไม่มีการต่อพ่วง < 150 mA/24 V < 200 mA/18 V
อินเตอร์เฟส CAN 10, 20 หรือ 62.5 kbit/วินาที
ระดับอินพุตไมโครโฟนสูงสุด -21 dBu
ระดับอินพุตสายสูงสุด +4 dBu
เอาต์พุต NF สมดุล
ระดับที่กำหนด +6 dBu
ระดับสูงสุด +12 dBu
ความถี่ตอบสนอง 200–16,000 Hz, +0/-3 dB
อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน (ไมโครโฟนและอินพุตสาย, เอาต์พุต NF ≥ 60 dB
ปุ่มต่างๆ  
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 3.3 V DC
กระแสไฟฟ้าสูงสุด 100 mA
สวิตช์อินพุต PTT  
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 3.3 V DC
กระแสไฟฟ้าสูงสุด 100 mA
LED
กระแสไฟกำลังขับที่กำหนด 5 mA สำหรับ LED แต่ละตัว
กระแสไฟกำลังขับสูงสุด 20 mA สำหรับ LED แต่ละตัว
แรงดันไฟฟ้ากำลังขับที่กำหนด 5 V โดยแหล่งจ่ายไฟภายในสำหรับไฟ LED ส่องสว่างแบบจุด 5-V 24 V โดยแหล่งจ่ายไฟภายนอกสำหรับไฟ LED ส่องสว่างแบบวงแหวน 24-V
แหล่งจ่ายไฟสำรองสำหรับไฟพื้นหลังของปุ่มแบบอุตสาหกรรม  
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 24 V DC (-10/+30%)
การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าที่กำหนด < 300 mA
กระแสไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟสูงสุด < 500 mA ที่ 24 V
ลำโพงภายนอก  
ความต้านทานที่กำหนด 8 Ω
อัตรากำลังไฟ 1.5 W
กำลังไฟสูงสุด 2 W
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงานที่กำหนด 3.5 V
ไมโครโฟนแบบปกติ (อ้างอิง DBB 9081/00)  
ความไว 3.1 mV/Pa ±4 dB
ความถี่ตอบสนอง 280–14000 Hz
อิมพีแดนซ์เอาต์พุตพิกัด 500 Ω
รูปแบบการรับสัญญาณเสียง รอบทิศทาง
สวิตช์ เปิด/ปิดด้วยหน้าสัมผัสรีโมทคอนโทรล