ตัวควบคุม PVA-4CR12 PAVIRO

ตัวควบคุม PVA-4CR12 PAVIRO

  • Low power consumption in standby mode
  • Extreme flexibility
  • Excellent sound quality > 106 dB s/n ratio
  • Up to 85 minutes internal digital message storage
  • Up to four decentralized controllers using the OM-1 interface

The PVA-4CR12 controller is the central paging manager for the PAVIRO system. Eight local audio inputs can be switched to four audio outputs. A two channel message manager is integrated. The controller provides all the audio processing, supervision and control functions for a complete PAVIRO system.

สัญญาณเสียง อินพุตสัญญาณเสียง 8 ช่อง, เอาต์พุตสัญญาณเสียง 4 ช่อง
ความปลอดภัย/การสำรองการทำงาน การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบระบบ Watchdog เอาต์พุตความผิดปกติ
การกำหนดค่า PC และซอฟต์แวร์ควบคุม ตัวสร้างการกำหนดค่า: การกำหนดค่าระบบที่ง่ายดาย IRIS-Net: การผสานรวมตัวควบคุม เครื่องขยายสัญญาณเสียง ไมโครโฟนประกาศ เราเตอร์ และการควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วง; การกำหนดค่า การควบคุม และการตรวจสอบสำหรับระบบเสียงทั้งหมด; แผงควบคุมสำหรับผู้ใช้ที่ตั้งโปรแกรมได้และระดับการเข้าใช้ Hot Swapper (รวมอยู่ในแพคเกจ IRIS-Net): การอัปเดตข้อความที่ง่ายดายระหว่างรันไทม์
การตอบสนองความถี่ (อ้างอิง 1 kHz) 20 Hz ถึง 20 kHz (-0.5 dB)
อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (ตัวถ่วงน้ำหนัก A) Line เข้า ถึง Line ออก: 106 dB โดยทั่วไป
THD+N < 0.05%
Crosstalk (ระดับสาย) Line เข้า ถึง Line ออก (อัตราการขยาย 0 dB): < 100 dB ที่ 1 kHz
อัตราการสุ่มตัวอย่าง 48 kHz
ความละเอียดในการประมวลผล DSP การแปลง A/D และ D/A แบบ linear 24 บิต, ประมวลผล 48 บิต
อินพุตเสียง (ระดับไมโครโฟน/สาย) MIC/LINE: พอร์ตแบบ 3 ขา 2 ตัว ที่สมมาตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ AUX: 2 ✕ Stereo RCA
ระดับอินพุต (ที่กำหนด) MIC/LINE: 15 dBu AUX: 9 dBu
ระดับอินพุต (สูงสุด ก่อนคลิป) MIC/LINE: 18 dBu AUX: 12 dBu
อิมพิแดนส์อินพุต MIC/LINE: 2.2 kΩ AUX: 8 kΩ
การกำจัดสัญญาณทั่วไป MIC/LINE: > 50 dB
กำลัง Phantom, สลับได้ MIC/LINE: 48 V DC
การแปลง A/D 24 บิต, Sigma-Delta, การสุ่มตัวอย่างเกิน 128 ครั้ง
อินพุตเสียง (100 V) AMP IN: พอร์ตแบบ 6 ขา 2 พอร์ต
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 120 V
กระแสไฟฟ้าสูงสุด 7.2 A
กำลังไฟสูงสุด 500 W
เอาต์พุตเสียง (ระดับสาย) LINE OUT: 1 x RJ-45, พอร์ตแบบ 3 ขา 4 พอร์ต
ระดับเอาต์พุต (ที่กำหนด) 6 dBu
ระดับเอาต์พุต (สูงสุด ก่อนคลิป) 9 dBu
อิมพีแดนซ์เอาต์พุต <50 Ω
โหลดอิมพีแดนซ์ต่ำสุด 400 Ω
การแปลง D/A 24 บิต, Sigma-Delta, การสุ่มตัวอย่างเกิน 128 ครั้ง
เอาต์พุตเสียง (100 V) SPEAKER OUT: พอร์ตแบบ 12 ขา 2 พอร์ต
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 120 Veff
กระแสไฟฟ้าสูงสุด 7.2 A
กำลังไฟสูงสุด 500 W
Crosstalk (100 V) AMP IN ถึง SPEAKER OUT: < 100 dB ที่ 1 kHz โดยมีโหลด 1 kΩ
บัสของไมโครโฟนประกาศ (CST) 4 ✕ กำลังไฟในตัว+CAN+อินเตอร์เฟสสัญญาณเสียง, RJ-45
กำลังไฟ +24 V DC, ฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์
CAN 10, 20 หรือ 62.5 kbit/วินาที
สัญญาณเสียง สมมาตรแบบอิเล็กทรอนิกส์
ความยาวสูงสุด 1000 ม.
ANALOG CONTROL IN 1 ✕ พอร์ตแบบ 12 ขา
อินพุตควบคุม 8 (อะนาล็อก 0-10 V/ควบคุมแบบลอจิก; ต่ำ: U ≤ 5 V DC; สูง: U ≥ 10 V DC; Uสูงสุด = 32 V DC)
เอาต์พุตอ้างอิง +10 V, 100 mA GND
อินพุตการซิงค์เวลา 1 (เครื่องรับสัญญาณ DCF-77)
CONTROL OUT HP 1 ✕ พอร์ตแบบ 12 ขา
เอาต์พุตควบคุม เอาต์พุตกำลังไฟฟ้าสูง 6 ช่อง (ขั้วต่อแบบเปิด, Uสูงสุด = 32 V, Iสูงสุด = 1 A)
เอาต์พุตอ้างอิง V +24 V, Iสูงสุด = 200 mA
เอาต์พุตพร้อมทำงาน/ความผิดปกติ 1 (หน้าสัมผัสรีเลย์ NO/NC, Uสูงสุด = 32 V, Iสูงสุด= 1 A)
เอาต์พุตนาฬิการอง 1 (24 V DC, สูงสุด 1 A)
CONTROL IN พอร์ตแบบ 10 ขา 2 ตัว
อินพุตควบคุม อินพุตที่มีการตรวจสอบ 5 ช่อง (0–24 V, Uสูงสุด = 32 V) อินพุตแบบแยก 5 ช่อง (ต่ำ: U ≤ 5 V DC; สูง: U ≥ 10 V DC; Uสูงสุด = 32 V)
CONTROL OUT พอร์ตแบบ 10 ขา 2 ตัว
เอาต์พุตควบคุม เอาต์พุตกำลังต่ำ 12 ช่อง (ขั้วต่อแบบเปิด, Uสูงสุด = 32 V, Iสูงสุด = 40 mA)
รีเลย์ควบคุม 1 (หน้าสัมผัสรีเลย์ NO/NC, Uสูงสุด = 32 V, Iสูงสุด= 1 A)
อินเตอร์เฟส  
อีเทอร์เน็ต 1 ✕ RJ-45, 10/100 MB (สำหรับการเชื่อมต่อ PC)
พอร์ต CAN BUS 2 ✕ RJ-45, 10 ถึง 500 kbit/วินาที (สำหรับการเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียง, เราเตอร์)
โมดูลอินเตอร์เฟซ OM-1 (อุปกรณ์เสริม) ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต (หลัก / รอง)100/1000 Mbit/s, RJ-45, มีการแยกหม้อแปลงในตัว
อินพุตกำลังไฟ DC 21–32 V DC
ปริมาณการใช้พลังงาน 10 ถึง 250 W
อุณหภูมิในการทำงาน -5 °C ถึง +45 °C (+23 °F ถึง +113 °F)
อุณหภูมิในการเก็บรักษาและเคลื่อนย้าย -40 °C ถึง +70 °C (-40 °F ถึง +158 °F)
สภาพแวดล้อมสนามแม่เหล็กไฟฟ้า E1, E2, E3
ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ความกว้าง ✕ ความสูง ✕ ความลึก) 19 นิ้ว, 2 HU, 483 x 88.2 x 391 มม.
น้ำหนักสุทธิ 8.0 กก.
น้ำหนักในการขนส่ง 9.5 กก.