share

ข้อมูลที่มองเห็น และ ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด Intelligent Insights Bosch

Last updated: 4 May 2024
143 Views
ข้อมูลที่มองเห็น และ ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด Intelligent Insights Bosch

ข้อมูลที่มองเห็น และ ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด Intelligent Insights Bosch

ในปัจจุบันการใช้ข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาระบบความปลอดภัยของอาคาร เมือง หรือนำมาประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น Bosch Intelligent Insights เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้ ด้วยการรวบรวมและแสดงข้อมูลกำกับภาพ (metadata) ที่ได้มาจากการวิเคราะห์วิดีโอและตีความภาพวิดีโอที่ทำงานอยู่ภายในตัวกล้อง Bosch โดยซอฟต์แวร์จะรวบรวมข้อมูลกำกับภาพจากกล้องหนึ่งตัว หรือหลายตัว ใน widget เดียว เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจในสถานการณ์ภาพรวมทั้งหมด พร้อมทั้งตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นข้อมูลเชิงลึกและใช้งานได้
ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนเข้าออกอาคาร จำนวนยานพาหนะ วัตถุ รวมทั้งวัตถุที่สนใจได้ถูกเคลื่อนย้าย โดยข้อมูลจากซอฟต์แวร์ Intelligent Insights จะแสดงผลได้ 2 รูปแบบ คือ widget และรายงาน ตามช่วงเวลาที่ผู้ใช้กำหนด

สำหรับการดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ ผู้ใช้จะมองเห็นภาพรวมของวัตถุทั้งหมดที่กำลังเคลื่อนที่ใน object positioning widget โดยฟังก์ชัน Video Analytics จากตัวกล้องจะคำนวณเพื่อระบุตำแหน่งพิกัดเชิงภูมิศาสตร์ (GPS) ของวัตถุ และจัดแสดงในรูปแบบของไอคอน เพื่อให้ผู้ใช้เห็นภาพและเข้าใจได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ยังช่วยแจ้งเตือนผู้ใช้งาน เมื่อตรวจพบเหตุการณ์เข้าตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ใช้งานตั้งค่าไว้ ยกตัวอย่างเช่น การควบคุมคุมความหนาแน่นของฝูงชน หรือการนับจำนวนคนในพื้นที่ในช่วงที่มีโรคระบาด COVID-19 นั้น ฟังก์ชันการนับจำนวนรวมในพื้นที่ (area fill level) จะช่วยให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลปริมาณคนในอาคารแบบทันท่วงที และบริหารจัดการพื้นที่ได้โดยเร็ว

ความปลอดภัยของข้อมูลระดับสูงและการปกป้องข้อมูลส่วนตัว
Intelligent Insights ใช้เฉพาะข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนจากกล้องโดยไม่จำเป็นต้องดึงภาพวิดีโอมา เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานจะได้รับการปกป้องตลอดเวลาจากฉากหนึ่งไปสู่หน้าจอ การสื่อสารทั้งหมดระหว่างกล้องและเว็บอินเทอร์เฟซ Intelligent Insight จะได้รับการป้องกันอย่างปลอดภัยผ่านโปรโตคคอล TLS 1.3 ซึ่งมีการเข้ารหัสการสื่อสารข้อมูลที่ส่งในระดับความปลอดภัยสูงสุด

เทศบาลตำบลราไวย์นำร่องใช้ซอฟต์แวร์ Intelligent Insights แห่งแรกในประเทศไทย
ตำบลราไวย์เป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับความนิยมทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ อาทิ หาดราไวย์ หาดในหาน ร้านอาหารทะเลสด กิจกรรมทางน้ำ รวมถึงแหลมพรหมเทพ ที่เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกน้ำที่สวยที่สุดในประเทศไทย ตามนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลราไวย์ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความปลอดภัยทางชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชากรและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ดีขึ้น ทางเทศบาลตำบลราไวย์จึงดำเนินการติดตั้งกล้องวงจปิดทั่วพื้นที่เขตเทศบาลตำบล เพื่อเฝ้าระวังทั้งทางด้านอุบัติเหตุ อาชญกรรม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ รวมถึงการนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน

การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจจับภาพแผ่นป้ายทะเบียนยานพาหนะ จึงมีส่วนช่วยงานบริหารการจราจรที่จัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ยานพาหนะ และใช้เป็นหลักฐานประกอบในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง การนับจำนวนนักท่องเที่ยว การควบคุมปริมาณคนและยานพาหนะบริเวณแหลมพรหมเทพซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ กล้องวงจรปิดที่จับภาพและวิเคราะห์ภาพวิดีโอบริเวณพื้นที่เฝ้าระวังแล้วนั้น จะนำส่งข้อมูลเพื่อไปประมวลผลข้อมูลแสดงผ่านซอฟต์แวร์ Intelligent insight ในรูปของ dashboard ที่ศูนย์ควบคุม จึงช่วยให้เทศบาลตำบลราไวย์เข้าใจสถานการณ์และดูแลพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลราไวย์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพระบบกล้องวงจรปิดให้เป็นระบบอัจฉริยะ เพื่อรองรับการเป็น สมาร์ทซิตี้ในอนาคต โดยจะมุ่งเน้นทั้งทางด้านงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะและบุคคล ช่วยบริหารจัดการงานด้านจราจร ลดอุบัติเหตุบนถนน รวมทั้งจัดทำข้อมูลสถิติ เก็บข้อมูลบุคคล และยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดสำหรับพื้นที่เทศบาลตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต


บริษัท ซีซีทีวี(ประเทศไทย) จำกัด

ผู้นำด้านระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับมาตราฐานคุณภาพ ISO:9001:2015 การันตีด้วยรางวัลสุดยอดSME ดีเด่นแห่งชาติ 2 ปีซ้อนมุ่งมั่นในการพัฒนา นำพาสู่เทคโนโลยี

สอบถามรายละเอียด หรือ สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
02 007 9999 ติดต่อฝ่ายขาย หรือ Add LINE @CCTV.CO.TH www.cctv.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง
3CX ตัวช่วยที่ทำให้ทุกธุรกิจของคุณง่ายขึ้น
ทุกการสื่อสารมีบทบาทและเป็นปัจจัยสำคัญในทุกธุรกิจ 3CX จึงเป็น ระบบการสื่อสารขั้นพื้นฐาน ที่เราเคยใช้กันอยู่ในชีวิตประจำทุกวัน แต่ 3CX จะช่วยตอบโจทย์ยังไง ในมุมคนทำธุรกิจเช่นคุณ
9 May 2024
Smart City Solution – ระบบบริหารการจัดการเมือง
Smart City “เมืองอัจฉริยะ” เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชน ....
4 May 2024
Face Recognition Solution
โซลูชันการจดจำใบหน้าของ AIRA ช่วยให้ลูกค้าสามารถประยุกต์ใช้การจดจำใบหน้าได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยเครื่องมือจดจำใบหน้าที่พัฒนาโดย AIRA จึงสามารถวิเคราะห์ใบหน้าจากกล้อง IP, แท็บเล็ต และ DVR เพื่อใช้งาน ....
4 May 2024
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy