share

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวของ จังหวัดปทุมธานี

Last updated: 4 May 2024
134 Views
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวของ จังหวัดปทุมธานี

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวของ จังหวัดปทุมธานี

มูลค่ารวมโครงการ 48.9 ล้านบาท

หลักการและเหตุผล

ด้วยรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2560 2579) เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก โดยมียุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ภาคและการเชื่อมโยงภูมิภาค และยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชน และตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

จังหวัดปทุมธานี ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรม การศึกษาการคมนาคมที่เชื่อมต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ และกรุงเทพมหานคร ทำให้ประชากรที่เข้ามาอาศัยอยู่มีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ด้วยสาเหตุดังกล่าวทำให้จังหวัดปทุมธานีประสบปัญหาทางด้านสังคม ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีระบบควบคุม เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขในพื้นที่ในภาพรวมได้ชัดเจน มีเอกภาพ และประสิทธิภาพเพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างจังหวัดปทุมธานีให้เป็นเมืองแห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  • เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
  • เพื่อลดการก่ออาชญากรรมและเหตุร้ายในเขตจังหวัดปทุมธานี
  • เพื่อช่วยในการป้องกันและติดตามเหตุร้ายที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และใช้เป็นข้อมูลหลักฐานประกอบในการพิจารณาคดี
  • เพื่อการสอดส่องดูแล ควบคุม และอำนวยความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

เป้าหมาย

  • จัดหาระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมกับโปรแกรมควบคุมและระบบบันทึกภาพ เพื่อการควบคุมและบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
  • จัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดใช้ในพื้นที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานี


บริษัท ซีซีทีวี(ประเทศไทย) จำกัด

ผู้นำด้านระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับมาตราฐานคุณภาพ ISO:9001:2015 การันตีด้วยรางวัลสุดยอดSME ดีเด่นแห่งชาติ 2 ปีซ้อน
มุ่งมั่นในการพัฒนา นำพาสู่เทคโนโลยี

สอบถามรายละเอียด หรือ สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
02 007 9999 ติดต่อฝ่ายขาย หรือ Add LINE @CCTV.CO.TH www.cctv.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง
ระบบวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยลดความแออัดของการจราจรบนถนนเกาะแก้ว
หลายๆ คนเดินทางไปยังภูเก็ตของประเทศไทยเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลอันงดงาม หาดทรายสีทอง และตลาดที่คึกคัก นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องผ่านเกาะแก้วซึ่งเป็นเส้นทางหลักสู่ภูเก็ตเพื่อไปที่นั่น ด้วยการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น การจราจรบนทางหลวงก็เพิ่มขึ้น ..
4 May 2024
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบความปลอดภัยศาลาว่าการกลาโหม
กระทรวงกลาโหมได้ให้ความสําคัญในความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติและความปลอดภัยของประชาชนเป็นประการสําคัญ
4 May 2024
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น ๖ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ หรือตำแหน่งอื่นตามความเหมาะสม ให้สามารถตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจากเขตพื้นที่
4 May 2024
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy