share

โครงการปฏิรูประบบงานกอง บัญชาการตำรวจสันติบาล

Last updated: 4 May 2024
143 Views
โครงการปฏิรูประบบงานกอง บัญชาการตำรวจสันติบาล

โครงการปฏิรูประบบงานกอง บัญชาการตำรวจสันติบาล

มูลค่ารวมโครงการ 59.4 ล้านบาท

หลักการและเหตุผล

ตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557โดยมีการกำหนดนโยบายในข้อที่ 8 เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ซึ่งมีการระบุไว้ในเรื่องของการปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สำคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพานิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพื้นที่ต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งศูนย์วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ สถาบันและศูนย์วิจัย เป็นต้น

ปัจจุบันที่โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคของข้อมูลข่าวสาร ประชากรส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข่าวสาร รวมทั้งการ แผยแพร่ หรือผลิตข่าวสารแสดงความคิดเห็นได้เองอย่าง่าย ผ่านชองทางอินเตอร์เนต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาที่สำคัญของระบบศรษฐกิจและสังคม แต่กลับมีบุคคลกลุ่มบุคคล เครือข่าย หรือองค์กร ที่นำซ่องโหวในการควบคุม ตรวจสอบคัดกรอง ข้อมูลในช่องทางดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิด อันส่งผลให้เกิดภัยคุกคามรูปแบบใหม่ หรือเพิ่มความเสียหายจากภัยคุกคามเดิมที่มีอยู่อันมีสาเหตุจากความขัดแย้งเรื่องตำง ๆ เช่น ความขัดแย้งทางการเมืองเชื้อชาดิ ศาสนา หรือสังคม ซึ่งภัยคุกคามเหล่านี้เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ความสงบสุขของชาติ

จากแนวนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับเเนวโน้มภัยคุกคามที่มีการพัฒนาปรับปลี่ยนไปตามที่กล่าว ข้างต้น และแนวยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2555 - 2564 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจเเห่งชาติไว้ในหลายภาคส่วน  โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คือ ยุทธศาสตร์ในการยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อดอบสนองนโยบายรัฐบาลได้ กองบัญซาการตำรวจสันติบาล มีภารกิจสำคัญที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันยับยั้งไม่ให้บุคคล กลุ่มบุคคล เครือข่าย หรือองค์กร ที่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อความมั่นคงมาสร้างความเสียหายใด ๆ ในประเทศซึ่งการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตำรวจสันติบาลนั้นมีหน่วยงานที่มีหน้าที่ ในการปฏิบัติการด้านการสืบสวน คือ กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 และ กองปังคับการตำวจสันติบาล 2 และ มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ข่าวกรอง คือ กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4

รวมทั้ง มีกองบังคับการตำรวจสันดิบาล 3 ที่มีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยด้านความมั่นคงของประเทศ จากการที่ กองบัญชาการตำรวจสันติบาลมีหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง และด้านการข่าวกรอง การใช้งานระบบรายงานข่าวกรองความมั่นคงที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การปฏิบัติการด้านการสืบสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ ประมวลผล แยกแยะ สกัดงานข่าวกรองจากหน่วยงานภายในกองบัญชาการตำรวจสันติบาลและหน่วยงานภายนอก
  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพา เพื่อสะดวกในการควบคุมสั่งงาน
  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมงานข่าวเปิด สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล


บริษัท ซีซีทีวี(ประเทศไทย) จำกัด

ผู้นำด้านระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับมาตราฐานคุณภาพ ISO:9001:2015 การันตีด้วยรางวัลสุดยอดSME ดีเด่นแห่งชาติ 2 ปีซ้อน
มุ่งมั่นในการพัฒนา นำพาสู่เทคโนโลยี

สอบถามรายละเอียด หรือ สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
02 007 9999 ติดต่อฝ่ายขาย หรือ Add LINE @CCTV.CO.TH www.cctv.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง
ระบบวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยลดความแออัดของการจราจรบนถนนเกาะแก้ว
หลายๆ คนเดินทางไปยังภูเก็ตของประเทศไทยเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลอันงดงาม หาดทรายสีทอง และตลาดที่คึกคัก นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องผ่านเกาะแก้วซึ่งเป็นเส้นทางหลักสู่ภูเก็ตเพื่อไปที่นั่น ด้วยการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น การจราจรบนทางหลวงก็เพิ่มขึ้น ..
4 May 2024
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบความปลอดภัยศาลาว่าการกลาโหม
กระทรวงกลาโหมได้ให้ความสําคัญในความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติและความปลอดภัยของประชาชนเป็นประการสําคัญ
4 May 2024
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น ๖ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ หรือตำแหน่งอื่นตามความเหมาะสม ให้สามารถตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจากเขตพื้นที่
4 May 2024
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy