share

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Last updated: 4 May 2024
125 Views
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

มูลค่ารวมโครงการ 39.3 ล้านบาท

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเมืองต่างๆ เริ่มให้ความสําคัญและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มมากขึ้น แต่การจะใช้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า จําเป็นต้องอาศัยการเชื่อมโยงข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเข้าหา กันทุกพื้นที่ และใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ภาพแทนเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนําไปใช้กับงาน ต่างๆ ได้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสําหรับการจราจรและความปลอดภัยในจังหวัด เชียงใหม่จะทําการบรูณาการการทํางานร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่กํากับดูแลในพื้นที่

ซึ่งได้ทําการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไว้ แล้วจํานวนหนึ่ง รวมทั้งได้วางโครงข่ายไว้บางส่วน ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้นําเทคโนโลยีรู้จําป้ายทะเบียนและเทคโนโลยีจําแนกอัตลักษณ์รถที่ได้ออกแบบพัฒนาไว้แล้ว มาใช้ในการประมวลผลภาพจากระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อเฝ้าระวังรถที่ต้องสงสัยและแจ้งเตือนในการรักษาความปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม่ ทําได้สมบรูณ์และรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

  • จัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังติดตาม แจ้งเตือน และระวังภัยให้กับประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
  • ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อช่วยในงานสืบสวนสอบสวน และแจ้งเหตุผู้ต้องสงสัย
  • เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันการก่อเหตุร้ายต่างๆและยกระดับภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยให้กับจังหวัดเชียงใหม่
  • เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (Network) ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่
  • เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะใช้ในงานทางด้าน IT สำหรับขยายระบบความปลอดภัย และระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

ขอบเขตการดำเนินงาน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีความประสงค์ที่เช่าซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมการบริการ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ จํานวน 25 รายการ ติดตั้งในพื้นที่ที่กําหนดจํานวน 97 จุด ให้บริการเป็นระยะเวลา 36 เดือน และส่งมอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ เช่าซื้อครั้งนี้ให้กับหน่วยงานที่ใช้งานในจังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการระบบจราจรและความ ปลอดภัยภายในจังหวัดเชียงใหม่โดยการนําภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมาประมวลผล ให้ได้ข้อมูลป้ายทะเบียน รถและอัตลักษณ์รถที่ผ่านจุดต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีรู้จําป้ายทะเบียนและจําแนกอัตลักษณ์รถ และเก็บข้อมูล ภาพเคลื่อนไหวได้ตลอด 24 ชั่วโมง


บริษัท ซีซีทีวี(ประเทศไทย) จำกัด

ผู้นำด้านระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับมาตราฐานคุณภาพ ISO:9001:2015 การันตีด้วยรางวัลสุดยอดSME ดีเด่นแห่งชาติ 2 ปีซ้อน
มุ่งมั่นในการพัฒนา นำพาสู่เทคโนโลยี

สอบถามรายละเอียด หรือ สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
02 007 9999 ติดต่อฝ่ายขาย หรือ Add LINE @CCTV.CO.TH www.cctv.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง
ระบบวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยลดความแออัดของการจราจรบนถนนเกาะแก้ว
หลายๆ คนเดินทางไปยังภูเก็ตของประเทศไทยเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลอันงดงาม หาดทรายสีทอง และตลาดที่คึกคัก นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องผ่านเกาะแก้วซึ่งเป็นเส้นทางหลักสู่ภูเก็ตเพื่อไปที่นั่น ด้วยการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น การจราจรบนทางหลวงก็เพิ่มขึ้น ..
4 May 2024
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบความปลอดภัยศาลาว่าการกลาโหม
กระทรวงกลาโหมได้ให้ความสําคัญในความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติและความปลอดภัยของประชาชนเป็นประการสําคัญ
4 May 2024
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น ๖ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ หรือตำแหน่งอื่นตามความเหมาะสม ให้สามารถตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจากเขตพื้นที่
4 May 2024
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy